Ons team

Ons team bestaat voor een groot deel uit leraren en klassenassistenten. Elke groep heeft een eigen leraar en een klassenassistent om de leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. In de onderwijs- /zorggroepen werken ook nog zorgondersteuners vanuit 's Heerenloo.

Voor alle leerlingen geldt dat het onderwijs en de begeleiding op elkaar zijn afgestemd en dat alle teamleden nauw met elkaar samenwerken.

Daarnaast is er binnen de school ook ondersteunend personeel waaronder een: orthopedagoog, intern begeleider, schoollogopediste en een vakleerkracht gym.

Scholing

Onze expertise willen we verder uitbouwen en uitdragen, ook gezien de ontwikkelingen rondom passend onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Deze ontwikkelingen vragen een adequaat nascholingsplan voor de teamleden op specifieke gebieden.

Item 1