Werken bij De Wegwijzer

Op De Wegwijzer geven we speciaal onderwijs aan ongeveer 115 leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. We leggen de nadruk op dingen die onze leerlingen wél kunnen leren.

Ons onderwijs

Onze school heeft tien groepen, geclusterd naar onder-, midden- en bovenbouw. De meeste leerlingen krijgen les in een groep met 10 tot 14 leerlingen. In vier kleinere groepen geven we een combinatie van onderwijs en zorg aan leerlingen met een meervoudige beperking. Ook is er een groep voor leerlingen met een autisme spectrumstoornis en bieden we onderwijs op locatie van zorgorganisaties waarmee we  samenwerken. Alle groepen hebben een eigen leraar en zoveel mogelijk een vaste onderwijsassistent.

Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen zoveel mogelijk  zelfredzaam en zelfstandig worden. Naast rekenen en taal neemt ‘leren leren’ een belangrijke plek in. Een aantal leerlingen heeft naast onderwijs ook lichamelijke verzorging nodig en begeleiding bij hun gedrag. We ondersteunen hen door het bieden van een veilige omgeving en de juiste prikkels. Hiervoor werken we onder andere met de BIM methodiek en neemt het LACCS-werken een prominente plek in.

Wat houdt werken bij ons in

Jij stemt jouw aanpak af op iedere individuele leerling. Dit vraagt al jouw aandacht omdat je de hele dag differentieert. Zijn er extra prikkels nodig? Begrijpt jouw leerling wat gevraagd wordt? Je bent flexibel zodat je elk moment kunt schakelen. Je brengt daarvoor een flinke dosis energie mee, maar je hoeft het niet alleen te doen. Je werkt afwisselend samen met bijvoorbeeld de onderwijsassistent, de logopedist, muziektherapeut en dramadocent.

In jouw lessen werken leerlingen aan concrete en praktische opdrachten, want zij leren vooral door te doen. Je gebruikt daarvoor pictogrammen en andere visuele ondersteuning in de les. Zo bied je structuur en zorg dat de opdrachten en omgeving begrijpelijk zijn.

Wat zit er achter het gedrag van die leerling? Waarom neemt de onrust ineens toe? Jij onderzoekt wat leerlingen nodig hebben en hoe je dat kunt bieden. Je overlegt daarvoor met de intern begeleider of je neemt contact op met de orthopedagoog voor meer diagnostiek.

De sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen geef je veel aandacht. Zowel binnen de groep als groepsdoorbrekend. Samen met je collega’s zorg je voor een veilig sfeer waarin leerlingen de juiste ondersteuning krijgen.

Het team

Ons team bestaat uit 40 leraren, onderwijsassistenten, teamleider, een intern begeleider, logopedist en andere ondersteunende disciplines. Wat ons kenmerkt is daadkracht. Alle collega’s zijn energiek en samenwerkingsgericht. In verschillende werkgroepen pakken we verbeteringen actief samen op. Dat betekent veel doen in plaats van praten.

We lachen veel samen. En we hebben hart voor onze  doelgroep. Daarvoor blijven we onszelf ontwikkelen. Naast een pabo diploma heeft iedereen wel extra expertise in huis. Daar werken we doorlopend aan. Zo hebben we LACCS-coaches, mensen met een master SEN of basiscursus autisme. Een lerende houding is een voorwaarde om bij ons te kunnen werken.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.