De Wegwijzer: uitgaan van de kracht in ieder kind

Wij geven speciaal onderwijs aan ongeveer negentig leerlingen van 4 tot en met 12 jaar met een verstandelijke of meervoudige beperking. We leggen de nadruk op dingen die onze leerlingen wél kunnen leren. Daarbij gaan we uit van hun kwaliteiten en talenten. Leren voor het leven is ons uitgangspunt. Dat willen we onze leerlingen meegeven, om in de toekomst zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Dat doen we met een betrokken, kritisch, vindingrijk en sprankelend team van zo’n 40 medewerkers.

​Elke school biedt de specifieke ondersteuning die zijn leerlingen nodig hebben. Daarvoor werken we nauw samen met elkaar en met partners zoals ouders, (jeugd)zorg en revalidatie. Wij zetten ons onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van elke leerling: samen laten we elk kind groeien.

Het merendeel van de ongeveer 1.300 medewerkers van De Onderwijsspecialisten is leraar of onderwijsondersteuner. Daarnaast werken er onder meer gedragswetenschappers, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers. Samen zorgen wij er voor dat onze leerlingen de beste begeleiding krijgen. Als De Onderwijsspecialisten onderscheiden we ons door geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, gedrag en zorg.

We bieden onze leerlingen optimale begeleiding om de beste versie van zichzelf te worden, en dit doen we ook voor onze medewerkers. Bij ons krijg je daarom alle ruimte om verder te leren. We bieden ontwikkelmogelijkheden en opleidingsprogramma’s, zowel inhoudelijk als verbredend. Je bent regisseur van je eigen loopbaan en bent medeverantwoordelijk voor het realiseren van onze doelen, resultaten en opbrengsten die onze leerlingen verder helpen in de maatschappij.