Onze school

Op De Wegwijzer geloven we dat elk kind meer kan. Onze leerlingen krijgen het best passende onderwijs en de bijkomende zorg. Met als doel dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. We gaan hierbij uit van de kracht in iedere leerling.  

Onze school in het kort 

De Wegwijzer is een protestants-christelijke school, wat je terugziet in ons doen en laten en de keuzes die we maken. Iedereen is welkom bij ons. Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levensovertuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. De Wegwijzer telt: 

  • 120 leerlingen tussen de 4 en 12 jaar 
  • 45 medewerkers 
  • 4 onderwijszorggroepen en 6 zml-groepen (van ongeveer 8 tot 15 leerlingen) 
  • een groep voor speciaal onderwijs op locatie De Vogelhorst in Barneveld 
  • onderwijszorgarrangement Het Panorama 

Bekijk hier ons organogram

Bezoek van de onderwijsinspectie 

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.  

De Wegwijzer in beeld

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Voor de toelating van je kind tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Contact