Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorgprofessionals op school. 

Extra ondersteuning en therapie 

We gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen en leren ze omgaan met hun beperking. We zetten alle mogelijke middelen en kennis in, in een overzichtelijke en veilige leeromgeving. Soms is eerst onderzoek nodig om de hulpvraag goed te kunnen beantwoorden. De resultaten van een dergelijk onderzoek bespreken we altijd met de ouders. Onze leerlingen kunnen verschillende vormen van individuele hulp krijgen. Bijvoorbeeld logopedie, speltherapie of extra ondersteuning van de klassenleiding.  

Intern begeleider 

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en leraren over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.  

Schoolmaatschappelijk werker 

Heb jij of je kind vragen of problemen? Dan kun je altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als je contact opneemt. Hun contactgegevens vind je achterin deze gids.   

Logopedist 

Onze logopedist werkt aan het verbeteren van de totale communicatieve vaardigheden van de leerling. Dit doet zij door het geven van logopedische groepslessen in de reguliere groepen. Daarbij onderhoudt zij een intensief contact met de leraren en ondersteunt zij hen wanneer er vragen zijn. Via de zorgverzekering kunnen we logopedie onder schooltijd en op school verzorgen via Logopedieplus. Een externe partner met kennis van onze doelgroep.  

Jeugdarts van de GGD 

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding. In het eerste jaar dat je kind bij ons op school is, krijgt je kind een algemeen medisch onderzoek. De GGD voert dit onderzoek uit. Je krijgt vooraf een oproep voor je kind.  

Commissie voor de Begeleiding (CvB) 

Onze Commissie voor de Begeleiding beoordeelt of een leerling geholpen is met speciale zorg. Zo bekijkt de commissie bijvoorbeeld of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. We stemmen zorg en onderwijs dan steeds zo goed mogelijk op elkaar af. Onze CvB bestaat uit de teamleider, de interne begeleider, een gedragsdeskundige, de schoolarts en een schoolmaatschappelijk werker. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Elke week komen ze bij elkaar. Verder helpt de CvB bij hulpvragen van leerlingen. En soms heeft het CvB contact met ouders of hulpverleners.  

Werken bij De Wegwijzer

Je bent welkom! Onze vacatures vind je via deze website en onze social media. Heeft het speciaal onderwijs jouw hart? Abonneer je op onze job alert en we houden je op de hoogte van nieuwe vacatures.

Werken bij