Privacy

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden en voor de veiligheid van onze leerlingen. 

We houden ons aan de wet 

Bij de verwerking van persoonlijke gegevens van leerlingen houden we ons aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de uitvoeringswet AVG en de onderwijswetgeving. 

Om welke gegevens gaat het? 

Bij de inschrijving op school ontvangen we de meeste persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het privéadres. Onze medewerkers registreren vervolgens ook gegevens over leerlingen. Bijvoorbeeld cijfers of ontwikkelingen. Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens, worden ook geregistreerd. 

Foto en video 

Wij vragen altijd vooraf of we foto’s of films van een leerling mogen maken en gebruiken. Ook leerlingen ouder dan 16 jaar vragen we om toestemming. Die toestemming kun je ook altijd weer intrekken. De beelden gebruiken we alleen op een positieve manier. En we slaan de bestanden veilig op. Niet iedereen kan er dus bij. 

Inzien van persoonsgegevens 

Ouders en leerlingen vanaf 16 jaar hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag je vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. 

Kopie van persoonsgegevens 

Dataportabiliteit betekent het overdragen van digitale gegevens. Dat betekent dat we bij een overstap naar een andere school een kopie van de gegevens kunnen verstrekken. En dat in een taal die voor de meeste systemen leesbaar is, zoals CSV, JSON of XML.  

Privacyreglement 

In het privacyreglement van De Onderwijsspecialisten lees je welke persoonsgegevens wij gebruiken, hoe we die verwerken, met welk doel en hoelang we ze bewaren. Lees meer.

Privacy