Onze partners

Elke leerling zo goed mogelijk begeleiden, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen. Daar werken we elke dag aan. Samen. Samen met anderen en op verschillende manieren. Omdat samenwerking leidt tot nog beter onderwijs. 

 

Samen met leerlingen en ouders

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft. Ook met ouders werken we nauw samen.

Met leerlingen en ouders

Samen met partners en omgeving

Soms is er meer nodig dan we als school kunnen bieden. Dan werken we samen met instanties van buitenaf. 

Met partners en omgeving

Samen met collega's 

Onze school maakt ook deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Dit is een stichting van 26 scholen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. 

Met collega's

Tevredenheidsonderzoek

In maart/april 2022 is er tevredenheidsonderzoek uitgevoerd op De Wegwijzer. Aan leerlingen, ouders, medewerkers en
samenwerkingspartners is gevraagd hoe tevreden ze zijn over de school. 

Bekijk de resultaten