Met leerlingen en ouders

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft. Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.  

Samen weten we meer 

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.  

Zo blijf je op de hoogte 

  • Via dagelijks contact met de leraar. Dat kan bij het wegbrengen en ophalen, via SchouderCom. 
  • Via de nieuwsbrief. Een keer per zes weken ontvang je een digitale nieuwsbrief.  
  • Via ouderavonden. Elk schooljaar organiseren we een informatieavond en een projectavond. De data van deze avonden vind je in de nieuwsbrief en op de website.  
  • Via bezoek aan school. Om te zien hoe het met je kind gaat en hoe een dag eruit ziet. Neem gerust contact met ons op om een afspraak te maken.  

Ouderraad  

De Wegwijzer heeft een ouderraad. De ouderraad verbetert het contact tussen ouders en school. En helpt met organiseren en uitvoeren van activiteiten en projecten op onze school.  

Vrijwilligers  

We zijn erg blij met vrijwilligers in de school. Vrijwilligers helpen leerlingen bijvoorbeeld met lezen. Of vervoeren hen naar het zwembad. Zij zijn heel belangrijk voor ons.  

Medezeggenschapsraad 

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs.  

Medezeggenschap