Met partners en omgeving

Soms is er meer nodig dan we als school kunnen bieden. Dan werken we samen met instanties van buitenaf. 

Samen met scholen in de regio 

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvrijnengeldersevallei.nl. Zie ook www.passendonderwijs.nl.   

Samen met De Vogelhorst in Barneveld 

We willen graag onderwijs dichtbij huis geven. Daarom zijn we in 2018 gestart met een groep voor speciaal onderwijs op de locatie De Vogelhorst in Barneveld. Een combinatiegroep waarbij de ondersteuningsbehoeften (deels) overlappen en leerlingen gemengd met elkaar in een groep zitten. Naast leerlingen uit het speciaal onderwijs die op cognitief gebied mogelijk meer uitdaging nodig hebben, kunnen ook specifieke leerlingen uit het speciaal basisonderwijs in de groep geplaatst worden. Hierbij spelen vaak factoren als moeite met leren-leren, onvoldoende sociale competenties en/of een zeer zwakke taak/werkhouding een rol.

De Wegwijzer en De Vogelhorst hebben afgesproken om waar mogelijk samen te gaan werken. Het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei is nauw betrokken bij de ontwikkelingen. 

Samen met jeugdhulp en gezondheidszorg 

Sommige leerlingen hebben een meer dan gemiddelde zorgbehoefte of intensieve begeleiding nodig. Een indicatie voor extra zorg of extra begeleiding kun je aanvragen bij de gemeente of het CIZ. We gaan graag met je in overleg als zo’n aanvraag voor je kind nodig is. De zorg of begeleiding op de Wegwijzer wordt verzorgd door ’s Heeren Loo Gelderland-Midden. Ook in onze onderwijszorgarrangementen werken we met hen samen.  

Samen met LogopediePlus 

LogopediePlus geeft individuele behandeling aan leerlingen zonder indicatie voor revalidatie.