Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past. En dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap. 

Adaptief onderwijs 

We geloven in adaptief onderwijs. Adaptief betekent dat we inspelen op de drie basisbehoeften die ieder mens heeft: relatie, autonomie en competentie. 

  • Relatie: we geven leerlingen een welkom gevoel. Ze ervaren dat ze erbij horen. Dat ze mee mogen doen. En dat anderen met hen willen spelen en werken. 
  • Autonomie: leerlingen krijgen de ruimte om zelf beslissingen te nemen en met ideeën te komen. of activiteiten te ondernemen.  
  • Competentie: we zien leerlingen voor vol aan. Ze ervaren dat ze veel kunnen, en voelen dat ze op hun taken zijn toegerust. Ook krijgen ze waardering voor wat ze doen en laten zien.  

Sport en bewegen  

Bewegen is gezond en dat stimuleren we graag. Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs of zwemles. Ook doen we aan sportdagen in de regio. Onze speciale schoolpleinen nodigen uit tot spelen en bewegen. We werken samen met Special Heroes. Dit is een landelijk programma dat kinderen meer wil laten bewegen. Door alle sportieve activiteiten heeft De Wegwijzer het deelcertificaat Sport en Bewegen van De Gezonde School ontvangen. Daar zijn we erg trots op.  

Kunst en cultuur 

We willen ook dat leerlingen zich op cultureel gebied ontwikkelen. We bieden verschillende creatieve vakken aan en stimuleren hen om lid te worden van een vereniging. Externe leraren geven muziek- en theaterles op school. Dit doen we in samenwerking met Cultura.  

Burgerschap 

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving.

Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.