Maatwerk

Soms hebben leerlingen een extra steuntje in de rug nodig. Of lopen ze vast op school. Wij helpen hen dan weer op weg. Met speciale aandacht, begeleiding en zorg die bij hen past. 

Een extra schooljaar

Sommige leerlingen hebben behoefte aan een extra schooljaar. In dat extra schooljaar werken zij aan hun werkhouding en sociale vaardigheden. Zo kunnen ze na dit jaar doorstromen naar het vervolgonderwijs dat het beste bij hen past. 

Onderwijszorggroepen 

De Wegwijzer heeft vijf onderwijszorggroepen. In deze groepen zitten bijvoorbeeld leerlingen met meervoudige beperkingen, een jong ontwikkelingsniveau, een complexe begeleidingsbehoefte of revalidatiebehandeling. Leerlingen ontwikkelen zich met doelen uit de LACCS-benadering. LACCS staat voor lichamelijk welbevinden, alertheid, contact, communicatie en stimulerende tijdsbesteding. In de onderwijszorggroepen werken we samen met ’s Heeren Loo. Zo bieden we onze leerlingen de best passende zorg.  

Het Panorama 

Het Panorama is een onderwijszorgarrangement op De Hartenberg. Het Panorama is gericht op kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar die zeer moeilijk leren en moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen. Zij hebben bijvoorbeeld autisme en een ernstige verstandelijke beperking. Deze leerlingen hebben intensieve ondersteuning binnen het onderwijs nodig om te kunnen leren. Met een gestructureerd dagprogramma met afwisseling tussen binnen en buiten komen de leerlingen tot leren en kan schooluitval worden voorkomen. Het Panorama is een samenwerking met school voor voortgezet speciaal onderwijs De Toekomst en zorginstelling ’s Heeren Loo.