Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen. 

Bereikt in 2021 

  • We zijn gaan deelnemen aan projecten in  de regio om het inclusiever onderwijs meer vorm te geven. 
  • We hebben een kwaliteitsimpuls gegeven aan de gespecialiseerde onderwijszorggroepen Panorama door Planmatig de LACCS methodiek in te zetten met ondersteuning door de LACCS adviseur. 
  • We zijn gestart met studiedagen om te komen tot een gedeeld toekomstbeeld in relatie tot o.a. het komen tot inclusiever onderwijs. 
  • We hebben het taal-ondersteuningsprogramma LOGO3000 een vaste plek gegeven binnen de onderbouw en middenbouwgroepen. 
  • We hebben scholing gevolgd als het gaat om het inzetten van onze ict-vaardigheden ten behoeve van onze leerlingen met het werken op chromebooks. 

Nieuw jaar, nieuwe doelen 

  • We blijven vasthouden aan de zelfsturende werkgroepen op het gebied van opbrengst gericht werken, kwaliteitszorg, ouderbetrokkenheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, onderwijs-zorg, ict, taal en kunst en cultuur. We gaan voor passende jaardoelen altijd gericht op verbetering ten behoeve van de leerling. 
  • We gaan voor actieve deelname in de verschillende bouwvergaderingen en intervisiebijeenkomsten. 

Onze resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Resultaten