Onderwijsprogramma

Ons onderwijs is afgestemd op de twee uitstroomprofielen die wij bieden: dagbesteding en arbeid. Aan deze twee uitstroomprofielen zijn vier leerroutes gekoppeld. In het onderwijsprogramma hanteren we drie fases: onderbouw, middenbouw en bovenbouw.

Onderbouw

In de onderbouw zitten leerlingen van beide uitstroomprofielen samen in een groep. Het onderwijsprogramma is vooral gericht op leergebiedoverstijgende doelen: het ontwikkelen van interesses, werkhouding en de basale vaardigheden voor zelfredzaamheid. Daarnaast is er veel ruimte voor spel en beweging, muziek en creatieve vakken. Om de dag overzichtelijk te maken, visualiseren we het dagritme met pictogrammen en foto’s en maken we gebruik van een speciale klok, de Time Timer.

Midden- en bovenbouw

Vanaf deze fase zitten leerlingen met hetzelfde uitstroomprofiel zo veel mogelijk bij elkaar in de groep. Hier bouwen we voort op de ontwikkelingen van de leerlingen en besteden we meer tijd aan de ontwikkeling van de cognitieve vaardigheden. Hierbij houden we rekening met de individuele leer-, ondersteunings-, en begeleidingsbehoeften. In de midden- en bovenbouw werken we minimaal zes keer per week groepsdoorbrekend aan de vakken rekenen en lezen. Bij de samenstelling van de groepen in de middenen bovenbouw houden we zo veel mogelijk rekening met:

  • het niveau van de leerling;
  • zijn leerroute en het ontwikkelingsperspectief;
  • zijn leeftijd;
  • zijn mogelijkheden in relatie tot zijn IQ, de diagnose en de zorgbehoefte.

Hiermee sluiten we dus zo nauw mogelijk aan bij de ondersteuningsvraag van het individuele kind.

Structuurgroep

De Wegwijzer heeft een groep ingericht voor jonge leerlingen die behoefte hebben aan extra structuur. ​In deze groep zitten leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum en een specifieke complexe hulpvraag.

Onderwijs- en zorggroepen

In de onderwijs–zorggroepen zitten leerlingen met:

  • Een verstandelijke en meervoudige beperking (indicatie ZML-MG);
  • Een grote zorg- en begeleidingsbehoefte;
  • Een jong ontwikkelingsniveau en een complexe hulpvraag (in zorgbehoefte, autisme, epilepsie en gedrag);
  • Een intensieve revalidatiebehandeling, via revalidatiecentrum Groot Klimmendaal.