Op school

Onze school is een fijne en veilige omgeving voor leerlingen en medewerkers. Daar letten we op. En daarom houden we ons samen aan de volgende afspraken. 

Calamiteiten 

Ieder jaar oefenen we met onze leerlingen en medewerkers het ontruimen van het schoolgebouw. Zodat iedereen zo goed mogelijk weet wat te doen in geval van nood. Soms kondigen we het van tevoren aan, maar niet altijd. 

Eten en drinken 

Leerlingen nemen hun eigen eten en drinken mee naar school. In de ochtend houden we een fruitpauze.

Hoofdluis  

Ons hoofdluisbeleid volgt het protocol Hoofdluisbestrijding van Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) met een eigen aanvulling.  

Mobiele telefoons  

Onder schooltijd staan mobiele telefoons uit. Leerlingen bergen ze op in het kluisje in de klas.  

Roken 

Het is natuurlijk streng verboden om te roken in school of op het schoolplein.

Verjaardagen  

Kinderen die jarig zijn, mogen trakteren in de klas. We stimuleren een gezonde traktatie. Daarna mag je kind in de andere groepen rondgaan voor felicitaties.   

Verzekering 

We hopen natuurlijk dat het niet nodig is, maar we zijn verzekerd tegen schade en ongevallen. Onze algemene aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die door een van onze medewerkers is veroorzaakt. Onze ongevallenverzekering dekt schade door of met een voertuig van school. Je kind is als inzittende dan meeverzekerd. Tot slot keert onze ongevallenverzekering eenmalig een bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van medewerkers, vrijwilligers en leerlingen.  

Waardevolle spullen 

Laat waardevolle spullen het liefst thuis. De school is niet aansprakelijk voor wat ermee gebeurt.