Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 22 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd. 

Schooltijden 

De schooltijden zijn 8.40 uur tot 14.30 uur. Op woensdag zijn de leerlingen om 12.45 uur uit en op vrijdag zijn de onderbouwgroepen om 12.45 uur uit. Leerlingen kunnen vanaf 8.25 uur in de klas terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.  

Pauzes 

Alle leerlingen hebben pauze van 10.30 uur tot 10.45 uur en van 12.30 uur tot 12.45 uur. De leerlingen blijven tussen de middag over op school. Ze nemen hiervoor zelf hun eten en drinken mee. Tijdens de pauzes is er een teamlid van iedere groep aanwezig. 

Vrij vragen 

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur. 

Jaarkalender 

  • Eerste schooldag: maandag 22 augustus 
  • Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 
  • Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 
  • Voorjaarsvakantie: 27 februari t/m 3 maart 
  • Paasvakantie: 7 t/m 10 april 
  • Koningsdag: 27 april 
  • Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 
  • Hemelvaart: 18 t/m 19 mei 
  • Pinksteren: 29 mei 
  • Zomervakantie: 10 juli t/m 18 augustus