Rooster

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is maandag 21 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 940 onderwijsuren per jaar volgen. En daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd. 

Schooltijden 

Onze schooltijden zijn van 8.40 tot 14.30 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.30 uur in de klas terecht.
Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen naar huis zijn. Op woensdag en vrijdag zijn de onderbouwleerlingen
om 12.45 uur uit.

Pauzes 

Alle leerlingen hebben twee keer per dag 15 minuten pauze van 10.30 tot 10.45 uur en van 12.30 tot 12.45 uur. De leerlingen blijven tussen de middag over op school. Ze nemen hiervoor zelf hun eten en drinken mee. Tijdens de pauzes is er een teamlid van iedere groep aanwezig.

Vrij vragen 

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Dit verlof kan aangevraagd worden door middel van het formulier 'aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek'. Dit ingevulde formulier kun je afgeven op school of mailen naar j.vandehoef@wegwijzer-ede.nl. Het formulier kun je hier downloaden.

Jaarkalender 

  • Eerste schooldag: 21 augustus
  • Herfstvakantie: 14 t/m 22 oktober
  • Kerstvakantie: 27 december t/m 7 januari 
  • Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 
  • Paasvakantie: 29 maart t/m 1 april 
  • Koningsdag: 27 april 
  • Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 
  • Pinksteren: 20 mei 
  • Zomervakantie: 13 juli t/m 25 augustus